Eendracht maakt macht Oudega (SWF) en Concordia Gaastmeer - CBS Klaver Trije

Het project

Vanaf de herfstvakantie tot en met de meivakantie gaan we wekelijks muziekles geven
aan alle groepen op de basisschool. De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht
die in overleg tussen EMM en Klaver Trije wordt ingehuurd. Aan het eind van het project
willen we afsluiten met een mooie slotmanifestatie, daarbij laten de kinderen en het
orkest zien hoe mooi en leuk samen muziek maken kan zijn.

De persoon die deze lessen geeft is van doorslaggevend belang bij het slagen van deze
fase. Belangrijk hierbij is, dat het een gespecialiseerde vakleerkracht is. Niet alleen heeft
die verstand van muziek, hij of zij kan ook enthousiasmeren, inspireren en motiveren.

Het bijzondere en vernieuwende aan dit project is dat de muzieklessen geënt zijn op
muziek van binnenuit. Kinderen worden geprikkeld om op zoek te gaan naar de muziek
die ze al in zich hebben.

Door middel van moderne werkvormen wordt het co-creëren gestimuleerd. De
muzieklessen zijn deels gebaseerd op CMM – collaborated music making: samen muziek
maken. Elk kind heeft zijn of haar eigen inbreng en creativiteit. Die wordt aangesproken
en ingezet.

De muzieklessen worden aangeboden vanuit de beleving van het kind. Niet vanuit de
theorie. Met een mooie metafoor gesproken: de leerling wordt eerst de beste vis
aangeboden, zodat de leerling vis eten leert waarderen. Vervolgens komt de vraag
vanuit de leerling hoe ze de vis zelf kan vangen. Dan leert de leerling vissen. Als we
beginnen met het leren vissen, is de noodzaak niet duidelijk voor het kind en blijft het
hangen in de vraag ‘waarom moet ik vis eten?’.

Tijdens de muzieklessen worden steeds verbindingen gelegd met andere vakken, zoals
wiskunde, taal en tekenen/handvaardigheid. Het vak muziek zal een welkome
afwisseling zijn voor de meeste leerlingen. Het onderwijs is te veel bezig met hoofd en
handen, muziek voegt hier het stukje ‘hart’ aan toe: hart, hoofd & handen.

Leer wat je wilt & bereik wat je kunt dat wordt het credo. Leerlingen worden dus
maximaal uitgedaagd om op zoek te gaan naar wat er voor hen te halen valt. En dat is
vaak meer dan ze denken. Uiteindelijk zal dit ook doorwerken in hun totale leven
waardoor muziekles een enorme diepgang krijgt en de leerling met de tijd een mooiere
versie van zichzelf zal worden.

Met welke organisaties/docenten wordt het project georganiseerd en uitgevoerd?

Eendracht Maakt Macht Oudega (SWF), Concordia Gaastmeer, KBS Klaver Trije, Bert Groothedde

Afbeeldingsresultaat voor facebook loo

Logo Concordia Gaastmeer

Afbeeldingsresultaat voor facebook loo