Crescendo Hijum/Finkum - OBS de Arjen Roelofsskoalle

Ons project bestaat in totaal uit 24 lessen, opgedeeld in drie fases. Fase 1: 4 lessen, waarbij de leerlingen op een speelse manier kennis maken met het maken van muziek. Fase 2: 10 klassikale lessen waarin de leerlingen de basisbeginselen van het muziek maken leren. Fase 3: 10 naschoolse lessen waarbij de leerlingen  nog beter leren om samen muziek te maken. Elke fase zal worden afgesloten met een concert voor familie (fase 1) en de rest van het dorp tijdens het concert van het grote korps (fase 2 & 3). De lessen zullen plaatsvinden in de voor de leerlingen vertrouwde omgeving van De Arjen Roelofsskoalle. Wanneer de leerlingen progressie hebben gemaakt, kunnen ze aanschuiven bij het jeugdorkest dat elke vrijdagavond repeteert in het nabijgelegen dorpshuis “De Kampioen”. We willen graag de eerste week van oktober met het project beginnen. De meeste buitensporten staan dan vaak een beetje op een laag pitje en daardoor kunnen de leerlingen zich volledig op de muziek focussen. De kerstvakantie valt op deze manier mooi in het midden van de klassikale lessen van fase 2.  Het eindconcert van fase 2 kan plaatsvinden tijdens het nieuwjaarsconcert van het A-korps, het eindconcert van fase 3 tijdens het voorjaarsconcert.

Met welke organisaties/docenten wordt het project georganiseerd en uitgevoerd?

Het KIK 2.0 project te Hijum/Finkum is een samenwerking van OBS De Arjen Roelofsskoalle, fanfare Crescendo en Ridzert Beetstra.

Afbeeldingsresultaat voor facebook loo