Concordia Aldeboarn - CBS de Finne Aldeboarn

Lessen:

Het afgelopen jaar hebben 24 kinderen van groep 5 en 6 deelgenomen aan de pilot van Toeten en Blazen. Er zijn 3 kinderen doorgestroomd naar de vervolglessen. We zouden natuurlijk graag willen dat er meer kinderen door zouden stromen en hebben daarvoor het volgende programma opgezet:

In plaats van de gebruikelijke 6 lessen die de kinderen tijdens schooltijd aangeboden krijgen, willen we deze uitbreiden naar 14 lessen. Deze lessen worden gegeven in de groepen 5 en 6 van de beide basisscholen. De les duurt een uur. De lessen worden verzorgd door de vaste dirigent/muziekdocent van muziekvereniging Concordia. Deze lessen worden gratis aan de kinderen aangeboden.
Na deze introductielessen op school, krijgen de leerlingen de mogelijkheid om na schooltijd lessen te volgen tegen een gereduceerd tarief. Deze lessen (10 minuten per persoon) worden aangeboden voor een periode van 6-8 weken. Om ook hier een professionaliteitslag te maken willen we deze periode uitbreiden naar  16 weken. Deze lessen worden gegeven in het Andringahûs in Aldeboarn.

Het is de bedoeling dat aan het einde van deze periode de leerlingen in staat zijn om deel te nemen aan een concert met het jeugdkorps de Boarnster Blazers.

Materiaal:
Voor het project wordt gebruik gemaakt van oude instrumenten en worden er instrumenten geleend bij verenigingen uit Friesland.

Voor de kwaliteitslag is het nodig om een deel van de instrumenten te vernieuwen. Dit kan door middel van nieuwe of goede tweedehands instrumenten. Ook de aanschaf van muziekstandaards behoort tot de mogelijkheden.

Locatie en docenten

Het Toeten en Blazenproject vindt plaats op de basisscholen in het dorp (de Finne en de Boarne). De scholen stellen wekelijks de kinderen in staat om tijdens schooltijd een uur te besteden aan deze muziekles. Tevens neemt de leerkracht voor de start van het project, de map Toeten en Blazen door met de leerlingen, zodat zij kennis krijgen over alles wat te maken heeft met het spelen in een orkest.
De lessen tijdens en na schooltijd worden verzorgd door de muziekdocenten van muziekvereniging Concordia; Geertje Sybesma en Gert van Veldhuizen.