De verbinding zoeken met elkaar

Afgelopen 9 juni waren onder andere muziekdocenten, leden van verenigingen en leerkrachten aanwezig bij de KiK2.0 dag op CBS Nijdjip te Grou.

 

Na inloop met koffie/thee en wat lekkers werd om 09:30 gestart met de opening.

Johan Meesters (voorzitter OMF) vertelde over zijn eigen ervaring met KiK2.0 waar hij als directeur van CBS Nijdjip ook meedeed aan KiK2.0  in samenwerking met Apollo Grou. Op een filmpje was te zien hoe de leerkracht van groep 5/6 zelf de jeugd dirigeerde met een grote glimlach. Na deze korte opening werd KiK2.0 kort toegelicht door projectleider Gerda Roorda en Femke Wegter waarnaar het woord werd overgedragen aan voorzitter van de VBSM: John Bouwman.

De VBSM staat voor verenigen ter bevordering van samenwerkende muziekverenegingen en wil inspringen op vragen die verenigingen hebben of problemen waar ze tegen aan lopen. Op jeugdbeleid zouden hier dus ook zeker mooie stappen kunnen worden gezet door meer met elkaar te communiceren. Hierdoor hoeft men niet steeds individueel het wiel uit te vinden.

Deze introductie over de VBSM werd opgevolgd door Gerda Roorda die het afgelopen jaar KiK2.0 bijlangs ging. Er was een grote diversiteit aan projecten waardoor er veel data is binnengehaald. Op basis van deze gegevens wordt het tweede jaar KiK2.0 uitgezet om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de verenigingen. Er is een evaluatieverslag Jaar1 Kik2.0. Dit is op te vragen via kik@omfryslan.nl

Dit werd opgevolgd door Anne Hoogendijk. Zij is afkomstig uit Noord-Brabant en heeft verscheidene blazersklassen geleid die ze nu heeft omgedoopt tot ‘probeer-orkesten’ . Ze vertelde over haar traject en hoe ze op een school binnenkomt om de verschillende instrumenten te introduceren. Zeer interessant waarbij het belangrijk is om te weten dat bij haar traject over het algemeen 40 tot 50% van de kinderen zich nadien aansluit bij de lokale vereniging. Ze sloot haar verhaal af met een oproep richting verenigingen en muziekdocenten die haar ‘probeer orkest’ format wil gaan uitproberen in Friesland. Hierna was het tijd voor een korte lunch waarnaar het programma doorging.

Als afsluiting van de ochtend was Ivo Kouwenhoven aanwezig. Hij gaf een inspirerende lezing over jeugdbeleid en waar verschillende misconcepties liggen. Daarnaast gaf hij ook nog erg leuke en praktische voorbeelden van lessen of werkvormen die hijzelf toepast in de praktijk. Al met al werd de ochtend afgesloten om 13:00.

Een geslaagde ochtend waar inspireren vooral het doel was. Daarnaast is er ook input vanuit het publiek vergaard wat weer wordt meegenomen in het aankomende KiK2.0 jaar.